Strona Główna

Oferta

Porady

Zamówienie
Zakładanie trawnika.

Trawnik to zazwyczaj największa część naszych ogrodów. Powinniśmy więc poświęcić mu sporo uwagi. Podpowiemy Wam jak przygotować teren pod założenie trawnika oraz jaką mieszankę traw należy dobrać. Przedstawimy mieszanki traw dostępne na naszym rynku.

1. Zalety i wady - trawnik dzięki dużej, łącznej powierzchni liści poprawia mikroklimat ogrodu (zatrzymuje kurz i pył, wydzelając duże ilości tlenu) - zwiększa wilgotność powietrza i tym samym obniża jego temperaturę w upalne dni - jest doskonałym tłem dla rosnących na nim drzew, ozdobnych krzewów i rabat kwiatowych. - jest najprzyjemniejszą, naturalną nawierzchnią - wymaga natomiast częstego koszenia i podlewania

2. Plan dzałania.
Trawnik zakładamy na wiele lat wobec tego powinniśmy poświęcić więcej czasu na przygotowania. W pierwszej kolejności zastanówmy się nad naszymi oczekiwaniami i możliwościami oraz przyszłymi funkcjami jakie będzie musiał on spełniać. Musimy też uwzględnić przyszłe sposoby jego pielęgnacji. Należy zastanowić się czy późniejsze utrzymanie trawnika w dobrej kondycji będzie możliwe. bo często lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie roślin okrywowych takich jak macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), karmnik ościsty (Sagina subulata), rumianka japońska (Pachysandra terminalis). Rośliny okrywowe tworzą bowiem gęste, zielone runo. Pamiętajmy jednak, że nie będzie można po nich chodzić. Musimy też pamiętać o tym aby zapewnić dostęp kosiarki do całej powierzchni trawnika.

3.Rodzaje trawników
Trawnik dywanowy (ozdobny).
Zakładamy go w reprezentacyjnej części ogrodu, ponieważ stwarza efekt gęstej murawy. Trawnik rekreacyjny/sportowy Zakadamy jeśli chcemy storzyć teren do rekreacji i wypoczynku. Trawnik łąkowy Zakładamy jeśli nie mamy czasu na intensywną pielęgnację dużej i/lub mniej uczęszczanej części ogrodu. Nasz ogród może składać się z wielu rodzajów trawników. Decyduje o tym różny sposób użytkowania poszczególnych części ogrodu. Zazwyczaj blisko domu sytuujemy najbardziej wymagające trawniki dywanowe (ozdobne), dalej rekreacyjne, a w mniej uczęszczanych zakątkach trawniki łąkowe. Pamiętajmy jednak, że każdy z w/w trawników wymaga nieco innej pielęgnacji i innego przygotowania podłoża.

4. Trawnik dywanowy
Jest to najbardziej reprezentacyjny rodzaj trawnika, ale również wymagający najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych. Zakłada się go głównie blisko domu, tarasu. Aby otrzymać oczekiwany wygląd powinien rosnąć na glebie żyznej, dobrze przepuszczalnej i utrzymującej wilgoć. Przygotowywaną powierzchnię gruntu należy dokładnie wyrównać. Aby stworzyć odpowiednie warunki wilgotnościowe powinno się zastosować systemy nawadniające, najlepiej automatyczną instalację zraszającą. Trawnik dywanowy wymaga częstego, niskiego koszenia. Nie może być też zbyt często uczęszczany w szczególności gdy jest bardzo sucho lub wilgotno.

5. Trawnik rekreacyjny
Trawnik ten stosujemy w miejscach intensywnie użytkowanych. Ma on nam zapewnić plac do rekreacji i wypoczynku. Wymaga mocnego zagęszczonego podłoża. Wierzchnia warstwa również powinna być wytrzymała - nie powinna się ugniatać ani zapadać. Trawnik rekreacyjny wymaga zasobnej i przepuszczalnej gleby. Powinien być często nawadniany, dzięki czemu nie straci swojej urody nawet jako boisko do gry. Ponadto nie wymaga on tak częstego koszenia jak trawnik dywanowy.

6. Trawnik łąkowy
Stosujemy go w trudnodostępnych, mniej uczęszczanych miejscach ogrodu. Mieszanka nasion zawiera w sobie oprócz traw, także nasiona innych roślin łąkowych, które gdy kwitną, nadają mu naturalny, piękny wygląd. Podłoże może być przygotowane mniej starannie niż pod pozostałe rodzaje traw. Wierzchnia warstwa gleby nie musi być bardzo urodzajna. Trawnik łąkowy wymaga mniej intensywnej pielęgnacji, rzadszego koszenia (3-4 razy w sezonie) i podlewania. Trawnik łąkowy jest podatny na wydeptywanie, dlatego powinno się go użytkować mniej intensywnie.

7. Jakie miejsce i grunt
Najlepszym podłożem na założenie trawnika są gleby żyzne, próchnicze, lekko kwaśne (pH 5,5-6,5), piaszczysto-gliniaste, przepuszczające nadmiar wody, zapewniające korzeniom traw dostęp powietrza. W glebie takiej powinien przeważać piasek, z domieszką gliny i próchniczej ziemi. Warstwa próchnicza w naszym podłożu powinna mieć około 20cm. Jeżeli nasze podłoże nie wykazuje tych cech to możemy je ulepszyć dodając w zależności od potrzeb: piasek, drobny żwir, glinę bądź kompost.

8.Przygotowanie podłoża

Gleby piaszczyste (lekkie) należy wzbogacić torfem w ilości 0,5-2 m3 / 100 m2. Jeżeli gleba ma zbyt małą grubość warstwy próchniczej to należy uzupełnić ją kompostem w ilości 2-2,5 m3 / 100 m2, wskazane jest rówież dodanie 2-4 m3 / 100 m2 gliny. Następnie nleży całość przekopać szpadlem (głębokość 20cm). Nachylenie podłoża na glebach pieszczystych powinno wynosić 1cm na 1m. Gleba tak przygotowana powinna zapewnić odpowiednią wilgotność a co za tym idzie prawidłowy wzrost trawnika. Gleby gliniaste (zwięzłe) należy przekopać widłami amerykańskimi na głębokość 20cm (gdy nie są zbyt mokre) dodając gruby piasek lub drobny żwir w ilości 3-6 m3 / 100 m2. Jeżeli podłoże jast bardzo zwarte można dodać kompost torfowy w ilości 1,5-2 m3 / 100 m2 i płytko wymieszać go z warstwą wierzchnią. Na glebach bardzo zwięzłych należy wykonać drenaż powierzchni podłoża. Polega to na wykopaniu rowków w gruncie i wypełnieniu ich piaskiem gruboziarnistym. Następnie należy ułożyć na tym warstwę odsączającą z piasku gruboziarnistego lub żwiru albo wykonać doły chłonne w miejscach, gdzie gromadzi się woda. Jeżeli podłoże gleby jest nieprzepuszczalne, najskuteczniejsze będzie odwodnienie za pomocą sieci rurek drenarskich. Spadek odwadniający podłoża powinien wynosić 2-3cm na 1m.

9.Trawnik na skarpie.
Duże nachylenie podłoża powoduje dość znaczny spływwody powierzchniowej. Jest to zjawisko niekorzystne, utrudniające założenie trawnika jak i jego późniejszą pielęgnację.

 Promocje Internetowe

Bukiet 20 tulipanów
w kolorze różowym:
Bukiet tulipanów - promocja
cena: 99 PLN
z dostawą (48H) na terenie miasta Łodzi
Webdesign 2001 Figero.NET